เว็บสล็อตแตกง่ายเรื่องอื้อฉาวจุดชนวนการโต้วาทีปฏิรูปมหาวิทยาลัยเอกชน

เว็บสล็อตแตกง่ายเรื่องอื้อฉาวจุดชนวนการโต้วาทีปฏิรูปมหาวิทยาลัยเอกชน

ญี่ปุ่นกำลังถกเถียงกันเรื่องการปฏิรูปธรรมาภิบาลเว็บสล็อตแตกง่ายของมหาวิทยาลัยเอกชน หลังเกิดเรื่องอื้อฉาวมากมายในสถาบันเอกชนในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกปิดผู้บริหารระดับสูงและการทุจริตต่อหน้าที่

อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายโรงเรียนเอกชนฉบับปัจจุบันที่เสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงธรรมาภิบาลและเพิ่มความโปร่งใส กำลังเผชิญกับการต่อต้านจากภาคส่วนและจากนักวิชาการมากขึ้น

การปฏิรูปที่สำคัญที่รอการพิจารณาในสภาหรือรัฐสภาญี่ปุ่น

จะช่วยเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการตัดสินใจที่สำคัญในการจัดการมหาวิทยาลัยและภายใต้ข้อเสนอของรัฐบาลจะประกอบด้วยบุคคลภายนอกเท่านั้น

ข้อเสนอที่ร่างขึ้นโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากบทบาทที่ปรึกษาในปัจจุบันของคณะกรรมการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดการควบคุมอย่างเข้มงวดของหัวหน้ามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารที่บางคนกล่าวว่านำไปสู่ความลำเอียงและครอบคลุม การบัญชีที่น่าสงสัยและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ

รัฐบาลกล่าวว่าเป้าหมายคือเพิ่มความโปร่งใสในการจัดการมหาวิทยาลัยในขณะที่รักษาความเป็นอิสระของสถาบัน โดยแผนดังกล่าวเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูล เรียกร้องให้สถาบันต่างๆ เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานธุรกิจ แผนการแต่งตั้งกรรมการ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ต่อสาธารณชนอย่างจริงจัง

ภายใต้กฎหมายมหาวิทยาลัยเอกชนได้รับการยกเว้นภาษีและเป็นธุรกิจที่ร่ำรวย แม้ว่ารัฐบาลจะติดตามดูแลสถาบันต่างๆ อย่างใกล้ชิด การขาดบทลงโทษหรือค่าปรับที่รุนแรงได้ขัดขวางการกำกับดูแลและความรับผิดชอบที่เข้มงวด กระทรวงเชื่อว่า

สมาชิกของคณะผู้เชี่ยวชาญ Shinji Hatta ศาสตราจารย์กิตติคุณจากมหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin กล่าวกับสื่อญี่ปุ่นว่าการปฏิรูปมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจเบื้องหลังมหาวิทยาลัยแบบปิด

“เราไม่สามารถสูญเสียโอกาสนี้เพื่อนำการปฏิรูปที่สำคัญ” เขากล่าว

Reiko Yamada ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยนักศึกษาของ Doshisha University ในเกียวโต ซึ่งเป็นสถาบันเอกชนกล่าวว่าการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเอกชนจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปิดเผยข้อมูล

“บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชนในญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้รับนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศได้ถึง 80% ธรรมาภิบาลของพวกเขาซึ่งตอนนี้ใช้รูปแบบการจัดการที่หลากหลาย จะต้องปรับปรุง ทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นเป็นสถานที่สำหรับการเพาะปลูกทรัพยากรมนุษย์แบบไดนามิก” เธออธิบาย

ภายใต้ข้อเสนอของรัฐบาล คณะกรรมการจะกลายเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดภายในสถาบันเอกชน โดยมีสิทธิในการออกเสียงในงบประมาณและแผนธุรกิจ รวมถึงการควบรวมกิจการและการยุบเลิกกิจการ ในบรรดาหน้าที่การจัดการมหาวิทยาลัยที่สำคัญอื่น ๆ ผู้ดูแลจะต้องมีสิทธิ์ในการเลือกและการเลิกจ้างกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ

ภายใต้ระบบปัจจุบัน คณะกรรมการทรัสตีทำหน้าที่เป็นเพียงคณะที่ปรึกษาของหัวหน้าคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งส่วนหลังรวมถึงนักวิชาการของมหาวิทยาลัยด้วย เป็นเรื่องปกติที่นักวิชาการและคนอื่น ๆ ในเครือของมหาวิทยาลัยจะเพิ่มเป็นสองเท่าในฐานะกรรมการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์สล็อตแตกง่าย